Podujatia a oznamy
január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Základné informácie k celoplošnému testovaniu Covid-19 v obci Richvald

Testovať sa bude na jednom odbernom mieste túto sobotu 23.01.2021 v čase od 07:00 do 22:00. Testovať sa môžu prísť všetci od 15 do 65 rokov, môžu prísť aj osoby staršie ako 65 rokov.
Testovanie sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu Richvald a to nasledovne:
 
1. Rad na testovanie bude na parkovisku pred kultúrnym domom v 2 m rozostupoch.
2. Registračné miesto pri vchode do vestibulu, kde sa preukáže občianskym preukazom/preukazom poistenca.
3. Odberné miesto v sále kultúrne domu, kde bude vykonaný ster.
4. Čakáreň na výsledok bude v druhej časti sály kultúrneho domu.
5. Vychádza sa bočným vchodom zo sály kultúrneho domu.
 
Plán testovania v obci Richvald :
Na testovanie je potrebné sa prihlásiť na telefónnom číslo 0915 857 104 alebo na obecnom úrade.
V čase od 12:00-13:00 je plánovaný OBED a v čase 17:00-18:00 VEČERA.
 
 
 

Oznam UPSVaR v Bardejove

V súvislosti so súčasnou situáciou Vám chceme oznámiť, že dochádza k zmene úradných hodín v termíne od  4.1.2021 do 24.1.2021 na Úrade práce sociálnych veci a rodiny v Bardejove.

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2021 Vám oznamujeme, že v uvedenom období sa úradné hodiny upravujú nasledovne: pondelok – piatok nestránkový deň.

Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená nasledovne: Pondelok 8:00-11:00, Utorok 8:00-11:00, Streda 13:00-16:00, Štvrtok nestránkový deň, Piatok 8:00-11:00.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická  komunikácia ....)  

Kontakty pre uchádzačov o zamestnanie sú zrušené.


 

Oznam Materská škola

Vážení rodičia, na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove a rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujeme,

že prevádzka MŠ v Richvalde bude dňa 18.12.2020 zatvorená z dôvodu potvrdenia prípadu na ochorenie COVID 19 u jedného z rodičov dieťaťa.

Ak nám to situácia dovolí, nástup do MŠ by mohol byť 11.1.2021. O ďalšom postupe vás budeme informovať.

S pozdravom riaditeľka školy a kolektív MŠ Richvald.


 

Oznam Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa k dôchodkom z cudziny
Bratislava - 10. novembra 2020 - Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že do 15. novembra 2020 majú podľa zákona oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorý poberajú z cudziny. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2020.
 
Pre oznamovanie sumy dôchodku z cudziny je potrebné použiť e-formulár, ktorý je od 1. novembra 2020 dostupný: https://esluzby.socpoist.sk/crse/ozd/
 
Použitie e-formulára je jednoduché. Po zapísaní základných identifikačných údajov poberateľa dôchodku do príslušných častí e-formulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a e-formulár odoslať Sociálnej poisťovni.
 
S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa vyplnenia alebo odoslania e-formulára je možné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu telefonicky alebo e-mailom (cez Formulár pre otázky: https://www.socpoist.sk/callcentrum). Telefonicky možno kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne (zo zahraničia volajte na telefónne čísla +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 906 171 020 a zo Slovenskej republiky na bezplatné telefónne čísla 0800 123 123 alebo 0800 500 599). Informácie dôchodcom poskytne aj ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne.
 

 

Plán testovania v obci Richvald podľa domácností

Testovanie sa uskutoční 7.- 8. 11. 2020 od 08:00- 20:00 v priestoroch kultúrneho domu Richvald a to nasledovne:

1. Rad na testovanie bude na parkovisku pred kultúrnym domom v 2 m rozostupoch.

2. Registračné miesto bude pri vchode do vestibulu, kde sa preukáže občianskym preukazom/preukazom poistenca.

3. Odberné miesto bude v sále kultúrne domu, kde bude vykonaný ster.

4. Čakáreň na výsledok bude v druhej časti sály kultúrneho domu.

5. Vychádza sa bočným vchodom zo sály kultúrneho domu.

 

Plán testovania v obci Richvald podľa domácnosti :

Sobota:

08:00-09:00- č.d.: 1- 15

09.00-10:00- č.d.: 16 - 30

10:00-11:00- č.d.: 31 - 48

11:00-11:30- č.d.: 49 - 61

12:00-13:00- OBED

13:00-14:00- č.d.: 62 - 80

14:00-15:00- č.d.: 81 - 95

15:00-16:00- č.d.: 96 - 108

16:00-16:30- č.d.:109 - 119

17:00-17:30- VEČERA

17:30-19:00- č.d.:120 - 139

19:00-19:30- č.d.:140 - 149

 

Nedeľa:

08:00-09:00- č.d.:150 - 161

09.00-10:00- č.d.:162 - 170

10:00-11:00- č.d.:171 - 189

11:00-11:30- č.d.:190 - 201

12:00-13:00- OBED

13:00-14:00- č.d.: 202 - 210

14:00-15:00- č.d.: 211 - 218

15:00-16:00- č.d.: 219 - 227

16:00-16:30- č.d.: 228 - 236

17:00-17:30- VEČERA

17:30-18:00- č.d.: 237 - 250

18:00-19:00- č.d.: 251 - 280

19:00-19:30- č.d.: 281 - 300

 

Plán je orientačný, keďže sa do našej obce môže prísť otestovať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky. Preto Vás žiadame o trpezlivosť. Občania z uvedených domácností budú uprednostnení v hore uvedených časových intervaloch.


 

Oznam Základná škola

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia a usmernení RÚVZ a Ministerstva školstva bude Základná škola v Richvalde od 1.9.2020 fungovať za nasledovných podmienok:

Slávnostné otvorenie šk.roka sa uskutoční 2.9.2020 o 8:00 hod v budove ZŠ na hlavnej chodbe za prísnych hygienických podmienok.

S prvákmi môžu prísť rodičia, ostatní žiaci prídu každý sám bez doprovodu. Každý musí použiť dezinfekciu pri vchodových dverách a mať rúško na ústach.

Prvý deň budú žiaci 1. – 4. ročníka v škole do 9:00hod – nemajú obed.

Od 3.9.2020 sa vyučuje podľa rozvrhu hodín, žiaci majú obed aj ŠKD.

Škola sa otvára každý deň o 7:15 hod. Vyučovanie začína o 7:45 hod. Žiaci sa nesmú zdržiavať pred školou v ranných hodinách.

Tlačivá, ktoré treba vyplniť dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov a donesú ich na ďalší deň do školy vypísané a podpísané od rodičov.

Dochádzka do základnej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Základné pomôcky a školské potreby pre žiakov 3. – 4. ročníka:

Zošity: 513 – 7ks, 523 – 5 ks, 210 – 2ks, notový zošit – 1ks

Výkresy: A3 (veľké) – 10 ks, A 4 (malé) – 30 ks

Farebné papiere: 2 sady rôznofarebné

Vybavenie na výtvarnú výchovu: temperové farby, vodové farby, voskovky, plastelína, nožnice s tupým hrotom, lepidlo, štetce (plochý č.12, guľatý - hrubý a tenký, nádoba na vodu, handrička, paleta na farby, starý obrus, voľné tričko alebo zásterku.

Vybavenie na telesnú výchovu: športové oblečenie – tepláková súprava, tričko, športová obuv (tenisky alebo cvičky)

Vybavenie peračníka: farbičky, ceruzky č.2 (3ks), atramentové pero, zelené pero, guma, strúhadlo

Na geometriu: pravítko dlhé – 15 až 20 cm, trojuholníkové pravítko

Hygienické potreby: hygienické vreckovky (aj do ŠKD)

Prezúvky: nie šľapky, nie čierna podrážka, napísať si na nich meno


Milí žiaci a rodičia,

čaká nás neľahká spolupráca, rešpektovanie a dodržiavanie nariadení, ale verím, že to spolu všetko zvládneme, ak budeme disciplinovaní a budeme dodržiavať hygienické opatrenia.

Už sa na vás teší kolektív ZŠ Richvald


 

Oznam Materská škola

Vážení rodičia.

Na základe rozhodnutia a usmernení RÚVZ a Ministerstva školstva bude Materská škola v Richvalde od 1.9.2020 fungovať za nasledovných podmienok:

Prvé 3 dni (2.9. – 4.9.2020) bude prevádzka MŠ: od 7.00 – 15.00 hod.

Od 7.9.2020 sa bude pokračovať v bežnom režime: od 7.00 – 16.30 hod za prísnych hygienických podmienok.

Dochádzka do materskej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Čo bude Vaše dieťa potrebovať:

 • kópia kartičky poistenca (novoprijaté deti)

 • pyžamo a prezuvky

 • náhradné spodné oblečenie, tričko, tepláky, mikina

 • košeľu na výtvarnú výchovu

 • 2 čisté zošity A4 ( číslo 440)

 • uzatvárateľnú fľašu s vodou

 • rúško v igelitovom vrecku plus rezervné rúško v skrinke

 • žiadne hračky prinesené z domu!

 

Pokyny:

Rodičia privedú svoje dieťa do MŠ v čase od 7.00 hod do 7.55 hod potom sa budova uzamkne – dieťa nebude prijaté.

Dieťa si rodič vyzdvihne v čase od 15.00 do 16.25 hod.

Novoprijaté deti na adaptačný proces si rodičia vyzdvihnú v čase od 11.50 – 12.00 hod.

Vedúca školskej jedálne bude dňa 4.9.2020 v čase od 7.00 – 8.00 hod vyberať poplatky za stravné z vonkajšieho vchodu vzadu do kuchyne.

Čiastočná úhrada nákladov 8 eur, triedny fond 1euro sa uhrádza v MŠ dňa 4.9.2020.

Všetky tlačivá, ktoré je potrebné vypísať pri nástupe detí do MŠ budú k dispozícii na stolíku v šatni MŠ.


 

 

Oznam SAD

SAD Prešov oznamuje: možnosť podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021.

Ak máte pripomienku, dotaz na tvorbu cestovných poriadkov na rok 2020/2021, pošlite ju na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 31.07.2020 a my ju navrhneme a vypíšeme potrebné tlačivo.


 

 

Newsletter

Sociálne
Informácia o zvýšení životného minima pre rok 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojej webovej stránke zverejnilo informáciu týkajúcu sa výšky životného minima, ktorá sa v tomto roku zvýšila o 2,2 %. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-zvyseni-zivotneho-minima-pre-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Rozhodnutie ministra školstva. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Finančný príspevok na školský rok 2020/2021. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci otvoreného trhu s učebnicami poskytne základným školám a špeciálnym základným školám na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov finančný príspevok na školský rok 2020/2021. Viac TU https://www.zmos.sk/financny-prispevok-na-skolsky-rok-2020-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informačné systémy
Povinnosť v oblasti kyberbezpečnosti sa presúva na správcu systému. Združenie miest a obcí Slovenska bolo v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou informované o tom, že Informačný systém Dátové centrum obcí a miest je zaradený do zoznamu základných služieb a DEUS do registrov poskytovateľov základných služieb. Viac TU https://www.zmos.sk/povinnost-v-oblasti-kyberbezpecnosti-sa-presuva-na-spravcu-systemu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Ďalšie ekonomické opatrenia miest a obcí v Európe sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/dalsie-ekonomicke-opatrenia-miest-a-obci-v-europe-oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Oznam ZŠ, MŠ

Od 1.6.2020 dochádza k znovu-otvoreniu základne školy v Richvalde, kde bola prerušená prevádzka z mimoriadneho dôvodu prevencii nákazy COVID-19.
Pobyt Vášho dieťaťa je dobrovoľný, ak máte záujem, aby sa Vaše dieťa vrátilo do školy- nahláste túto skutočnosť na tel.čísle 0917 101 857 do piatka 22.05.2020.


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

 

Od 1.6.2020 dochádza k znovu-otvoreniu materskej školy v Richvalde, kde bola prerušená prevádzka z mimoriadneho dôvodu prevencii nákazy COVID-19.
Pobyt Vášho dieťaťa je dobrovoľný, ak máte záujem, aby sa Vaše dieťa vrátilo do škôlky- nahláste túto skutočnosť na tel.čísle 0917 101 857 do piatka 22.05.2020.


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020


 

OZNAM CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU RICHVALD

Evanjelický cirkevný zbor v Richvalde vzhľadom na ďalšie uvoľnenie podmienok konania bohoslužieb v našej krajine (možnosť šachovnicového sedenia v kostole) oznamuje, že služby Božie najbližšiu nedeľu svätej Trojice dňa 7. 6. 2020 budú iba jedny a to v tradičnom čase o 10. 00 bez obmedzenia veku. Stále platí povinnosť ochranného rúška a dezinfekcie rúk.   
 
 
 

 
 
 

Oznam ECAV

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Richvald oznamuje, že:

 1. Od minulého piatku je náš zborový farár Mgr. Marek Cingeľ presťahovaný na nové miesto svojho pôsobenia do Prešova na Biskupský úrad VD.
 2. Od 1. 5. 2020 je menovaný za administrátora richvaldského cirkevného zboru Mgr. Jaroslav Majer (zborový farár v Zlatom).
 3. V prípade potreby duchovnej služby (krst svätý, sobáš, pohreb, návšteva pri nemocnom či zomierajúcom) ako i v prípade potreby riešenia vecí života cirkevného zboru kontaktujte vždy najprv sestru dozorkyňu Annu Foľtovú, ktorá bude komunikovať s bratom administrátorom (doterajší zborový farár M. Cingeľ je ochotný, ak mu to dovolí nová funkcia, takisto ešte pomôcť a poslúžiť).
 4. Služby Božie sa zatiaľ stále nemôžu konať. O ich konaní celopološne rozhodne hlavný hygienik SR možno už čoskoro v 2. fáze uvoľňovania. O konaní služieb Božích a hygienických podmienkach účasti na nich budete informovaní cez obecný rozhlas a FB.
 5. Slávnosť konfirmácie, ktorá sa mala konať zajtra 3. 5. 2020 je odložená na iný termín (pravdepodobne až počas leta).
 6. Prvá zlatá konfirmácia sa tiež bude konať až v letnom či jesennom termíne.
 7. Oficiálna rozlúčka s doterajším zborovým farárom M. Cingeľom sa bude konať tiež až v letnom termíne.
 8. Jubilejný 10. zborový zájazd sa ruší a prekladá na budúci rok 2021.
 9. VD ECAV na Slovensku zruší Dištriktuálny deň VD, ktorý sa mal konať v Ružomberku a júli. Misijné dni sa možno budú konať na záver letných prázdnin.
 10. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí uhradili cirkevný príspevok za rok 2020 či dobrovoľný príspevok (oferu) na bankový účet cirkevného zboru. Pripomíname aj ostatným, že je možné zaplatiť cirkevný príspevok za rok 2020 aj cez internet banking na bankový účet nášho cirkevného zboru. Cirkevný príspevok je vo výške 10 Eur na člena.
  Ak sa rozhodnete pre tento spôsob, tu sú údaje k platbe cirkevného príspevku:

  Bankový účet – IBAN: SK91 0900 0000 0000 8512 2073 (Slovenská sporiteľňa), variabilný symbol: 2020, do poznámky pre prijímateľa uveďte: rodina (bydlisko, číslo domu).
  Rovnako, keďže teraz nemáme služby Božie a žiadne ofery, teda príjem, môžete prispieť na cirkevný zbor na jeho bankový účet. Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko, číslo domu.
 11. Na Rádiu Slovensko si môžete vypočuť každú stredu od v čase 17. 30 – 18. 00 evanjelickú pobožnosť.
 12. Budúcu nedeľu 10. 5. 2020 o 10. 00 budete môcť sledovať na RTVS 2 priamy prenos služieb Božích z ev. a. v. kostola z Prešova.
 13. Prosíme o modlitby za nového duchovného pastiera. Zborové presbyterstvo v tejto veci koná a oslovuje duchovných.

S Božím pokojom ostáva predsedníctvo cirkevného zboru.