Materská škola

Materská škola


 

V školskom roku 2021/2022 máme v MŠ 2 triedy:

Usporiadanie tried:

I. trieda - Lienky:    Mgr. Mária Hankovská

                                 Mgr. Katarína Foľtová

II. trieda - Včielky:  Iveta Čekanová

                                 Mgr. Miroslava Verčimáková

Zamestnanci Materskej školy:

Mgr. Mária Hankovská, zástupkyňa RŠ pre MŠ, učiteľka MŠ, triedna učiteľka

Mgr. Miroslava Verčimáková, učiteľka MŠ

Iveta Čekanová, učiteľka MŠ, triedna učiteľka

Mgr. Katarína Foľtová, učiteľka MŠ

Výbor ZRPŠ pre MŠ:

Erika Sobeková, predsedníčka

Jana Rybárová, pokladníčka

Emília Zamborská, členka

Prevádzka MŠ je od 7:00 do 16:30 hod.

 

REŽIM DŇA

Hry a hrové činnosti

Pohybovo-relaxačné cvičenie

8: 45 Desiata (hygiena, stolovanie)

Vzdelávacia aktivita

Hry a hrové činnosti

Pobyt vonku

11:45 Obed (hygiena, stolovanie)

Odpočinok

14:45 Olovrant (hygiena, stolovanie)

Hry a hrové činnosti

Odchod domov

Na začiatok školského roku bude Vaše dieťa potrebovať:

  • kópia kartičky poistenca pre novoprijaté deti
  • pyžamo a prezuvky
  • uterák
  • zubná kefka a zubná pasta
  • náhradné spodné a vrchné oblečenie
  • tričko a tepláky na telesnú výchovu
  • košeľu na výtvarnú
Prázdniny
Jesenné prázdniny: 28.10.2021 - 29.10.2021 Školské vyučovanie sa začne 2.11.2021
Vianočné prázdniny: 23.12.2021 - 07.01.2022 Školské vyučovanie sa začne 10.1.2022
Polročné prázdniny: 04.02.2022 Školské vyučovanie sa začne 7.2.2022
Jarné prázdniny: 21.02.2022 - 25.02.2022 Školské vyučovanie sa začne 28.2.2022
Veľkonočné prázdniny: 14.04.2022 - 19.04.2022 Školské vyučovanie sa začne 20.4.2021
Letné prázdniny: 01.07.2022 - 02.09.2022 Školské vyučovanie sa začne 5.9.2022

 V prípade záujmu bude materská škola v prevádzke aj počas prázdnin.