Základná škola

Základná škola s materskou školou Richvald 85

 

Adresa:

Základná škola s materskou školou
Richvald 85
085 01  Bardejov

Tel. číslo: 054 47 93 229

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 37 943 642

DIČ: 2021920197

Základná škola

V školskom roku 2021/2022 máme v základnej škole 28  žiakov.


1. ročník - 9 žiakov
2. ročník - 6 žiakov (z toho 2 žiaci vzdelávaní v zahraničí)
3. ročník - 7 žiakov 
4. ročník - 6 žiaci (z toho 3 žiaci vzdelávaní v zahraničí)

Školský klub detí

Máme vytvorené 1 oddelenie a navštevuje ho pravidelne 19 žiakov. Školský klub vedie p. učiteľka Miroslava Stachurová.

Usporiadanie tried

1. a 4. ročník  = II. trieda  - 15 žiakov (3 v zahraničí), triedna učiteľka Mgr. Zuzana Karaffová

2. a 3. ročník = I. trieda - 13 žiakov (2 v zahraničí), triedna učiteľka Mgr. Darina Marchevská

 

Zamestnanci Základnej školy:

Mgr. Zuzana Karaffová, riaditeľka školy, triedna učiteľka, vyučujúca

Mgr. Darina Marchevská, triedna učiteľka, vyučujúca

Mgr. Miroslava Stachurová, vedúca školského klubu, vyučujúca

Mgr. Mária Germanová, pedagogický asistent

Nepedagogickí zamestnanci Základnej školy:

Anna Tejová, školníčka, upratovačka

Ing. Iveta Patakiová, administratívna pracovníčka

 

Stravovacie zariadenie pri ZŠ s MŠ

Zamestnanci školskej jedálne:

Beáta Ždiľová, vedúca jedálne, pomocná kuchárka

Dana Hankovská, hlavná kuchárka

 

Výbor ZR:

Monika Marcinčová, predsedníčka

Zlatica Hankovská, podpredsedníčka

Marta Marcinčová, pokladníčka

Do Rady školy za rodičov boli zvolené Zuzana Riznerová a Jarmila Zamborská.

Rada školy:

Zuzana Riznerová, predsedníčka RŠ, zástupca rodičov ZŠ

Iveta Čekanová, pedagogický zamestnanec MŠ

Darina Marchevská, pedagogický zamestnanec ZŠ

Beáta Ždiľová, nepedagogický zamestnanec 

Jana Rybárová, zástupca zriaďovateľa

Jarmila Zamborská, zástupca rodičov ZŠ

Martina Rybárová, zástupca rodičov MŠ

 

 

 Vyučovanie

Organizácia vyučovania a hygienických prestávok:

Hodiny Prestávky
1. hodina 7:45 - 8:30 1. 8:30 - 8:40
2. hodina 8:40 - 9:25 2. 9:25 - 9:40
3. hodina 9:40 - 10:25 3. 10:25 - 10:35
4. hodina 10:35 - 11:20 4. 11:20 - 11:40
5. hodina 11:40 - 12:15 5. 12:45 - 13:30

 

Prázdniny
Jesenné prázdniny: 28.10.2021 - 29.10.2021 Školské vyučovanie sa začne 2.11.2021
Vianočné prázdniny: 23.12.2021 - 07.01.2022 Školské vyučovanie sa začne 10.1.2022
Polročné prázdniny: 04.02.2022 Školské vyučovanie sa začne 7.2.2022
Jarné prázdniny: 21.02.2022 - 25.02.2022 Školské vyučovanie sa začne 28.2.2022
Veľkonočné prázdniny: 14.04.2022 - 19.04.2022 Školské vyučovanie sa začne 20.4.2021
Letné prázdniny: 01.07.2022 - 02.09.2022 Školské vyučovanie sa začne 5.9.2022