Oznam o prijímaní detí do materskej školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU RICHVALD 85, 08501 BARDEJOV

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Richvald oznamuje rodičom, že v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov prijíma
od 01. mája 2021 do 31. mája 2021
žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Richvald.