Výzva pre občanov

Výzva pre občanov - vlastníkov a užívateľov pozemkov v ochranných pásmach ciest

Podrobnosti: