Oznam ECAV

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Richvald oznamuje, že:

 1. Od minulého piatku je náš zborový farár Mgr. Marek Cingeľ presťahovaný na nové miesto svojho pôsobenia do Prešova na Biskupský úrad VD.
 2. Od 1. 5. 2020 je menovaný za administrátora richvaldského cirkevného zboru Mgr. Jaroslav Majer (zborový farár v Zlatom).
 3. V prípade potreby duchovnej služby (krst svätý, sobáš, pohreb, návšteva pri nemocnom či zomierajúcom) ako i v prípade potreby riešenia vecí života cirkevného zboru kontaktujte vždy najprv sestru dozorkyňu Annu Foľtovú, ktorá bude komunikovať s bratom administrátorom (doterajší zborový farár M. Cingeľ je ochotný, ak mu to dovolí nová funkcia, takisto ešte pomôcť a poslúžiť).
 4. Služby Božie sa zatiaľ stále nemôžu konať. O ich konaní celopološne rozhodne hlavný hygienik SR možno už čoskoro v 2. fáze uvoľňovania. O konaní služieb Božích a hygienických podmienkach účasti na nich budete informovaní cez obecný rozhlas a FB.
 5. Slávnosť konfirmácie, ktorá sa mala konať zajtra 3. 5. 2020 je odložená na iný termín (pravdepodobne až počas leta).
 6. Prvá zlatá konfirmácia sa tiež bude konať až v letnom či jesennom termíne.
 7. Oficiálna rozlúčka s doterajším zborovým farárom M. Cingeľom sa bude konať tiež až v letnom termíne.
 8. Jubilejný 10. zborový zájazd sa ruší a prekladá na budúci rok 2021.
 9. VD ECAV na Slovensku zruší Dištriktuálny deň VD, ktorý sa mal konať v Ružomberku a júli. Misijné dni sa možno budú konať na záver letných prázdnin.
 10. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí uhradili cirkevný príspevok za rok 2020 či dobrovoľný príspevok (oferu) na bankový účet cirkevného zboru. Pripomíname aj ostatným, že je možné zaplatiť cirkevný príspevok za rok 2020 aj cez internet banking na bankový účet nášho cirkevného zboru. Cirkevný príspevok je vo výške 10 Eur na člena.
  Ak sa rozhodnete pre tento spôsob, tu sú údaje k platbe cirkevného príspevku:

  Bankový účet – IBAN: SK91 0900 0000 0000 8512 2073 (Slovenská sporiteľňa), variabilný symbol: 2020, do poznámky pre prijímateľa uveďte: rodina (bydlisko, číslo domu).
  Rovnako, keďže teraz nemáme služby Božie a žiadne ofery, teda príjem, môžete prispieť na cirkevný zbor na jeho bankový účet. Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko, číslo domu.
 11. Na Rádiu Slovensko si môžete vypočuť každú stredu od v čase 17. 30 – 18. 00 evanjelickú pobožnosť.
 12. Budúcu nedeľu 10. 5. 2020 o 10. 00 budete môcť sledovať na RTVS 2 priamy prenos služieb Božích z ev. a. v. kostola z Prešova.
 13. Prosíme o modlitby za nového duchovného pastiera. Zborové presbyterstvo v tejto veci koná a oslovuje duchovných.

S Božím pokojom ostáva predsedníctvo cirkevného zboru.