Oznam Základná škola

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia a usmernení RÚVZ a Ministerstva školstva bude Základná škola v Richvalde od 1.9.2020 fungovať za nasledovných podmienok:

Slávnostné otvorenie šk.roka sa uskutoční 2.9.2020 o 8:00 hod v budove ZŠ na hlavnej chodbe za prísnych hygienických podmienok.

S prvákmi môžu prísť rodičia, ostatní žiaci prídu každý sám bez doprovodu. Každý musí použiť dezinfekciu pri vchodových dverách a mať rúško na ústach.

Prvý deň budú žiaci 1. – 4. ročníka v škole do 9:00hod – nemajú obed.

Od 3.9.2020 sa vyučuje podľa rozvrhu hodín, žiaci majú obed aj ŠKD.

Škola sa otvára každý deň o 7:15 hod. Vyučovanie začína o 7:45 hod. Žiaci sa nesmú zdržiavať pred školou v ranných hodinách.

Tlačivá, ktoré treba vyplniť dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov a donesú ich na ďalší deň do školy vypísané a podpísané od rodičov.

Dochádzka do základnej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Základné pomôcky a školské potreby pre žiakov 3. – 4. ročníka:

Zošity: 513 – 7ks, 523 – 5 ks, 210 – 2ks, notový zošit – 1ks

Výkresy: A3 (veľké) – 10 ks, A 4 (malé) – 30 ks

Farebné papiere: 2 sady rôznofarebné

Vybavenie na výtvarnú výchovu: temperové farby, vodové farby, voskovky, plastelína, nožnice s tupým hrotom, lepidlo, štetce (plochý č.12, guľatý - hrubý a tenký, nádoba na vodu, handrička, paleta na farby, starý obrus, voľné tričko alebo zásterku.

Vybavenie na telesnú výchovu: športové oblečenie – tepláková súprava, tričko, športová obuv (tenisky alebo cvičky)

Vybavenie peračníka: farbičky, ceruzky č.2 (3ks), atramentové pero, zelené pero, guma, strúhadlo

Na geometriu: pravítko dlhé – 15 až 20 cm, trojuholníkové pravítko

Hygienické potreby: hygienické vreckovky (aj do ŠKD)

Prezúvky: nie šľapky, nie čierna podrážka, napísať si na nich meno


Milí žiaci a rodičia,

čaká nás neľahká spolupráca, rešpektovanie a dodržiavanie nariadení, ale verím, že to spolu všetko zvládneme, ak budeme disciplinovaní a budeme dodržiavať hygienické opatrenia.

Už sa na vás teší kolektív ZŠ Richvald