Základné informácie k celoplošnému testovaniu Covid-19 v obci Richvald

Testovať sa bude na jednom odbernom mieste túto sobotu 23.01.2021 v čase od 07:00 do 22:00. Testovať sa môžu prísť všetci od 15 do 65 rokov, môžu prísť aj osoby staršie ako 65 rokov.
Testovanie sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu Richvald a to nasledovne:
 
1. Rad na testovanie bude na parkovisku pred kultúrnym domom v 2 m rozostupoch.
2. Registračné miesto pri vchode do vestibulu, kde sa preukáže občianskym preukazom/preukazom poistenca.
3. Odberné miesto v sále kultúrne domu, kde bude vykonaný ster.
4. Čakáreň na výsledok bude v druhej časti sály kultúrneho domu.
5. Vychádza sa bočným vchodom zo sály kultúrneho domu.
 
Plán testovania v obci Richvald :
Na testovanie je potrebné sa prihlásiť na telefónnom číslo 0915 857 104 alebo na obecnom úrade.
V čase od 12:00-13:00 je plánovaný OBED a v čase 17:00-18:00 VEČERA.