Testovanie Covid-19

Základné informácie k Screening Covid-19 v obci Richvald.
 
Testovať sa bude na jednom odbernom mieste túto sobotu 27.02.2021 v čase od 07:00 hodiny. Testovať sa môžu prísť všetci občania, ktorí to z akéhokoľvek dôvodu potrebujú.
Testovanie sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu Richvald a to nasledovne:
 
1. Rad na testovanie bude na parkovisku pred kultúrnym domom v 2 m rozostupoch.
2. Registračné miesto pri vchode do vestibulu, kde sa preukáže občianskym preukazom/preukazom poistenca.
3. Odberné miesto v sále kultúrne domu, kde bude vykonaný ster.
4. Čakáreň na výsledok bude v druhej časti sály kultúrneho domu.
5. Vychádza sa bočným vchodom zo sály kultúrneho domu.
 
Na testovanie je potrebné sa prihlásiť na telefónnom číslo 0917 101 857.