Oznam pre rodičov detí MŠ Richvald a rodičov žiakov ZŠ Richvald

Nárok na dotáciu na stravu majú od 1.9.2021 len deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi alebo ich príjem je na hranici životného minima.

Z uvedeného dôvodu, žiadame tých rodičov, ktorí chcú požiadať o dotáciu na stravu, aby si na ÚPSVaR Bardejov vyzdvihli potvrdenie o príjme a toto potvrdenie spolu s čestným vyhlásením doručili na Obecný úrad Richvald najneskôr do 30.7.2021.

 

Príloha: