Oprava miestnosti KSB Richvald

Vďaka Výzve Prešovského samospravného kraja sme na obecnom úrade v Richvalde mohli opäť pokračovať v rekonštrukcii miestností. V tomto roku sme zrekonštruovali: tkáčsku dielňu, kuchynku, miestnosť civilnej ochrany a sklad. Ďakujeme všetkým poslancom, ktorí našu žiadosť podporili.