ECAV

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Evanjelickí veriaci obce, ktorí sa v roku 1969 dočkali obnovenia samostatného cirkevného zboru, si v roku 1972 postavili farskú budovu.
Presne 100 rokov po zakúpení starého sypanca, ktorý bol prestavaný na kostol, pristúpili k výstavbe nového evanjelického kostola v Richvalde.Posviacka jeho základného kameňa sa uskutočnila 2. júna 2000 a 1. mája 2003 bola rozlúčka so starým kostolom a prechod do nového kostola.
Na obidvoch slávnostiach evanjelikov sa zúčastnili aj miestni rímskokatolícki duchovní, ktorí tak symbolicky pochovali nedorozumenia z minulosti a potvrdili súčasné dobré vzťahy oboch kresťanských spoločenstiev v obci.

Obraz významného slovenského maliara 2. polovice 19. storočia Petra Michala Bohúňa (1822 – 1879), ktorý sa nachádza napravo od oltára v novom evanjelickom kostole