Up

2023

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Martin Pekár - 28.9.2023
Oznámenie o uložení písomnosti - Martin Pekár
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Oznámenie o strategickom dokumente
Správa auditora z overenia účtovnej závierky 2022
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Rekonštrukcia cesty Kľušovská Zábava - Richvald - oznámenie
Rekonštrukcia odovdňovacích rigolov - oznámenie
Záverečný účet obce Richvald za rok 2022
Oznámenie o strategickom dokumente Plán údržateľnej mobility prešovského samosprávneho kraja
Konsolidovaná výročná správa obce Richvald za rok 2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2023
Prijímanie detí do MŠ 2023/2024
Ochrana lesov pred požiarmi - usmernenie
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Martin Pekár
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Miestne poplatky za poskytnuté služby
Oznam o vytriedení komunálneho odpadu za rok 2022
Návrh VZN 1_2023 o výške dotácie na originálne kompetencie
 
 
Powered by Phoca Download