Plán podujatí v obci Richvald v roku 2017

Uvítanie detí do života obce - 15.01.2017

Filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet - 11.12.2.2017

Obecná zabíjačka - 25.02.2017

Jarné upratovanie - marec

Marec mesiac knihy

Filmový festival Expedičná kamera - 25.03.2017

Deň matiek - 14.05.2017

Tour de Richvald máj-august 2017

Deň detí - 1.06.2017

Futbalový deň júl 2017

Denný tábor - júl/august

Deň obce - 13.08.2017

Jesenné upratovanie - september

Šarkaniáda - september-október

Posedenie s dôchodcami - 01.10.2017

Mikuláš - 06.12.2017

Vianočná akadémia - 17.12.2017

Sánkovačka december-január

 Silvester - 31.12.2017

Plán podujatí v obci Richvald v roku 2019

Uvítanie detí narodených v roku 2018 do života obce Richvald, 20.01.2019

Karneval, 31.01.2019

Zabíjačkové hody, 16.02.2019

Sánkovačka

Filmový festival Jeden svet v Richvalde, 23., 24.02.2019

Prehliadka filmov Expedičná kamera, 30.03.2019

Deň Matiek, 12.05.2019

Deň detí, 31.05.2019

Futbalový deň, júl

Denný tábor, júl-august

Rollsday, august

Horal, 15.09.2019

Posedenie s dôchodcami, 06.10.2019

Prehliadka filmov Snow film fest, november

Mikuláš, 06.12.2019

Vianočná akadémia, 13.12.2019

Silvester, 31.12.2019

Plán podujatí v obci Richvald v roku 2020

Uvítanie detí narodených v roku 2019 do života obce Richvald, 19.01.2020

Karneval, 30.01.2020

Sánkovačka

Filmový festival Jeden svet v Richvalde, 22., 23.02.2019

Prehliadka filmov Expedičná kamera, 30.03.2019

Deň Matiek, 10.05.2020

Súťaž vo varení gulášu, máj/jún

Obvodové športové hry seniorov, máj/jún

Deň detí, 01.06.2020

Futbalový deň, júl

Denný tábor, júl-august

Rollsday, august

Deň obce Richvald, 15.-16.08.2020

Horal, 15.09.2019

Posedenie s dôchodcami, 04.10.2020

Prehliadka filmov Snow film fest, november

Mikuláš, 06.12.2020

Vianočná akadémia

Silvester, 31.12.2020

Plán podujatí v obci Richvald v roku 2022

Uvítanie detí narodených v roku 2021 do života obce Richvald,

Karneval,

Sánkovačka,

Deň matiek,

Súťaž vo varení gulášu,

Obvodové športové hry seniorov,

Deň detí,

Futbalový deň/Športová olympiáda,

Denný tábor,

Rollsday,

Posedenie s dôchodcami,

Mikuláš,

Vianočná akadémia,

Silvester

Plán akcií v obci Richvald na rok 2015

DHZ výročná schôdza - 2.1.2015

Stolnotenisový turnaj - 3.1.2015

Sánkovačka - 6.1.2015

Slávnostné otvorenie denného stacionáru - 16.1.2015

Ekumenické služby Božie - 18.1.2015

Koncert detského spevokolu Ďatelinky z Dudiniec - 24.1.2015

Uvítanie detí do života obce - 25.1.2015

Detský karneval - 6.2.2015 

Referendum v ZŠ s MŠ Richvald - 7.2.2015

Filmový festival dokumentárnych filmov Jeden Svet - 7.-8.2.2015

Čítať ďalej: Plán akcií v obci Richvald na rok 2015

Šport pre všetkých v Richvalde

Absencia športovísk v obciach našej krajiny je vysoká, finančné možností obcí popri všetkom, čo majú zabezpečovať nízke. Obecné zastupiteľstvo obce Richvald na svojom decembrovom zasadnutí po prerokovaní so starostkou obce navrhlo do svojich plánov na rok 2019 vybudovanie týchto športovísk, po ktorých sa už mládež, ale aj iné generácie našich občanov dlhší čas dopytovali.
Hnacím motorom pre nás bola výzva Prešovského samosprávneho kraja, ktorá bola vyhlásená pre potreby nášho regiónu. Vďaka schváleniu našej žiadosti nám PSK spolufinancoval vybudovanie multifunkčného ihriska a outdoorového ihriska vo výške 43.127,68 €.

Konečne má aj Richvald vytvorené športové prostredie pre všetkých, ktorí oň majú záujem.

Mgr. Zuzana Germanová


 

Horal Richvald 2019 - podrobnosti

PROPOZÍCIE

Organizátor: OCU Richvald
Miesto štartu: OCU Richvald
Dátum: 01.09.2019

Čas štartu:

 • muži 14:00
 • ženy 14:30

Kategórie:

 • muži
 • muži 40+ 
 • ženy

Trať muži: 27 km, prevýšenie 740 m
Trať ženy: 11 km, prevýšenie 250 m

On line registrácia od 01.07.2019 do 18.08.2019 tu: https://lnk.sk/fiwZ
štartovné 7,- €

Registrácia na mieste 01.09.2019 12:00 - 13:30
štartovné 10,- €

V cene štartovného:

 • praktický darček pre zaregistrovaných do 11.08.2019
 • lístok na stravu a nápoj
 • jeden lístok do tomboly

Pri prevzatí štartovného čísla každý účastník podpíše prehlásenie o zdravotnom stave a o zodpovednosti za spôsobené škody. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu štartovať iba s písomným súhlasom rodičov.
Registráciou vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov

Kontakt pre vaše otázky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na stiahnutie:


 


Horal Richvald 2018

https://www.mtbiker.sk/clanky/10526/reportaz-horal-richvald-cyklistika-pre-kazdeho.html

https://www.youtube.com/watch?v=-Ba8haADeas

 

 

Horal Richvald 2021

HORAL Richvald - cyklistika pre každého

 

PROPOZÍCIE

Organizátor: OCU Richvald 
Miesto štartu: OCU Richvald
Dátum: 05.09.2021, štart pred KSB Richvald
Prezentácia súťažiacich od 11:30 do 13:30 pred KSB Richvald

Registrácia online: https://bit.ly/Registrácia_HORAL_RICHVALD

Štartovné 8,-€ pri úhrade do 31.7.2021 v cene účastnícka medaila.
Štartovné 10,-€ pri úhrade od 1.8.2021 do 25.8.2021 bez účastníckej medaily.
Registrácia na mieste akcie v deň pretekov 12,-€

Počet účastníkov obmedzený.

V cene štartovného:

- lístok na stravu a nápoj
- jeden lístok do tomboly

Časový harmonogram:

Štart muži 40+, muži - 14:00
Štart ženy - 14:15

Občerstvenie od 15:30
Vyhlásenie výsledkov - 16:30
Tombola - 16:45
Oficiálny záver podujatia - 17:00

Kategórie:

 • muži (27,5 km)
 • muži 40+ (27,5 km)
 • ženy (16,5 km)

Trať muži: 27,5 km, prevýšenie 792 m 
Trať ženy: 16,5 km, prevýšenie 473 m

V priestoroch KSB v Richvalde budú k dispozícií šatne, sprchy, WC a miestnosť na uloženie osobných vecí.

Pri prevzatí štartovného čísla každý účastník podpíše prehlásenie o zdravotnom stave a o zodpovednosti za spôsobené škody. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu štartovať iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu.
Registráciou vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

Ostatné informácie sledujte na našej FB stránke HORALRichvald a na stránke http://www.richvald.sk/index.php/kultura/sport/horal-richvald, na týchto stránkach bude pravidelne obnovovaný obsah.

Kontakt pre vaše otázky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tešíme sa na vás.

Ďakujeme sponzorom:

Obec Richvald
Topa sport
STYL KOZVAN
Elektromont J.M.P.
GHP Connection
PAVLIČKO s.r.o.
HOBBY HOUSE Kobyly
KLAMPPLAST BJ, s.r.o.
Muštáreň U3G Janovce
MTBIKER 

Na stiahnutie:

Podmienky účasti:

Prilba na hlave počas celých pretekov je povinná.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Preteká sa na vlastné nebezpečie.

Pretekár je povinný brať ohľad na životné prostredie, nesmie odhadzovať žiaden odpad mimo miest na to určených. V prípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný.

 

Odrieknutie a zrušenie pretekov:

Preteky môže usporiadateľ odrieknuť vopred, najneskôr však 2 týždne pred konaním pretekov. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci (napr.: epidémia, živelná pohroma a pod.).

O odrieknutie pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonicky, alebo e-mailom.

 

Odstúpenie počas pretekov:

Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov.

 

Diskvalifikácia:

Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas pretekov, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas pretekov - je to dôvod na diskvalifikáciu.

 

Zdravotné zabezpečenie:

Počas pretekov bude zabezpečená zdravotná pomoc.

 

Všeobecne:

Preteky sa konajú za každého počasia, za plnej cestnej premávky. Každý účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky!

 


Minulé ročníky:

Horal Richvald 2020

Horal Richvald 2019

Horal Richvald 2018

 

 

Horal Richvald 2022

HORAL Richvald - cyklistika pre každého

 

 

PROPOZÍCIE

Organizátor: OCU Richvald 
Miesto štartu: OCU Richvald
Dátum: 04.09.2022, štart pred KSB Richvald
Prezentácia súťažiacich od 11:30 do 13:30 pred KSB Richvald

Registrácia online tu

Štartovné 10,-€ pri úhrade do 7.8.2022 s nárokom na suvenír.
Štartovné 14,-€ pri úhrade od 8.8.2022 do 25.8.2022 bez nároku na suvenír.
Registrácia na mieste akcie v deň pretekov 16,-€ bez nároku na suvenír.

Počet účastníkov obmedzený.

V cene štartovného:

- lístok na stravu a nápoj
- jeden lístok do tomboly

Časový harmonogram:

Štart muži 40+, muži - 14:00
Štart ženy - 14:15

Občerstvenie od 15:30
Vyhlásenie výsledkov - 16:30
Tombola - 16:45
Oficiálny záver podujatia - 17:00

Kategórie:

 • muži (27,5 km)
 • muži 40+ (27,5 km)
 • ženy (16,5 km)

Trať muži: 27,5 km, prevýšenie 792 m 
Trať ženy: 16,5 km, prevýšenie 473 m

V priestoroch KSB v Richvalde budú k dispozícií šatne, sprchy, WC a miestnosť na uloženie osobných vecí.

Pri prevzatí štartovného čísla každý účastník podpíše prehlásenie o zdravotnom stave a o zodpovednosti za spôsobené škody. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu štartovať iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu.
Registráciou vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

Ostatné informácie sledujte na našej FB stránke HORALRichvald a na stránke http://richvald.sk/index.php/kultura/sport/horal-richvald, na týchto stránkach bude pravidelne obnovovaný obsah.

Kontakt pre vaše otázky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tešíme sa na vás.

Ďakujeme sponzorom:

Obec Richvald
Topa sport
STYL KOZVAN
Elektromont J.M.P.
GHP connection
PAVLIČKO s.r.o.
HOBBY HOUSE Kobyly
KLAMPPLAST BJ, s.r.o.
Muštáreň U3G Janovce
MTBIKER 

Na stiahnutie:

Podmienky účasti:

Prilba na hlave počas celých pretekov je povinná.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Preteká sa na vlastné nebezpečie.

Pretekár je povinný brať ohľad na životné prostredie, nesmie odhadzovať žiaden odpad mimo miest na to určených. V prípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný.

 

Odrieknutie a zrušenie pretekov:

Preteky môže usporiadateľ odrieknuť vopred, najneskôr však 2 týždne pred konaním pretekov. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci (napr.: epidémia, živelná pohroma a pod.).

O odrieknutie pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonicky, alebo e-mailom.

 

Odstúpenie počas pretekov:

Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov.

 

Diskvalifikácia:

Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas pretekov, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas pretekov - je to dôvod na diskvalifikáciu.

 

Zdravotné zabezpečenie:

Počas pretekov bude zabezpečená zdravotná pomoc.

 

Všeobecne:

Preteky sa konajú za každého počasia, za plnej cestnej premávky. Každý účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky!

 


Minulé ročníky:

Horal Richvald 2021

Horal Richvald 2020

Horal Richvald 2019

Horal Richvald 2018