Základná škola

Základná škola s materskou školou Richvald 85

 

Adresa:

Základná škola s materskou školou
Richvald 85
085 01  Bardejov

Tel. číslo: 054 47 93 229

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 37 943 642

DIČ: 2021920197

Základná škola

V školskom roku 2023/2024 máme v základnej škole 32 žiakov (vrátane detí vzdelávaných v zahraničí).


1. ročník - 8 žiakov
2. ročník - 9 žiakov (z toho 2 žiaci vzdelávaní v zahraničí)
3. ročník - 9 žiakov
4. ročník - 6 žiaci (z toho 2 žiaci vzdelávaní v zahraničí)

Školský klub detí

Máme vytvorené 1 oddelenie a navštevuje ho pravidelne 26 žiakov. Školský klub vedie p. učiteľka Mgr. Miroslava Stachurová.

Usporiadanie tried

1. a 3. ročník  = II. trieda -  17 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Zuzana Karaffová.

2. a 4. ročník = I. trieda - 15 žiakov (4 v zahraničí), triedna učiteľka Mgr. Darina Marchevská

 

Povinný cudzí jazyk v 3. a 4. ročníku: Anglický jazyk

 

Náboženská výchova

Evanjelické náboženstvo vyučuje: Mgr. Ivan Havassy

1. roč. 5 žiakov
2. roč. 9 žiakov
3. roč. 2 žiaci
4. roč. 7 žiakov
Spolu : 23 žiakov

Rímsko – kat. náboženstvo vyučuje: Mgr. Imrich Boľanovský

1. roč. 1 žiačka
2. roč. 0
3. roč. 2 žiaci
4. roč. 0
Spolu: 3 žiaci

Etická výchova sa nevyučuje.

V 1. a 2. ročníku sa bude vyučovať anglický jazyk – jedna hodina týždenne. 

Zamestnanci Základnej školy:

Mgr. Zuzana Karaffová, riaditeľka školy, triedna učiteľka, vyučujúca

Mgr. Darina Marchevská, triedna učiteľka, vyučujúca

Mgr. Miroslava Stachurová, vychovávateľka, vyučujúca

Mgr. Mária Germanová, pedagogický asistent

Nepedagogickí zamestnanci Základnej školy:

Anna Tejová, školníčka, upratovačka

Ing. Iveta Patakiová, administratívna pracovníčka

 

Stravovacie zariadenie pri ZŠ s MŠ

Zamestnanci školskej jedálne:

Beáta Ždiľová, vedúca jedálne, pomocná kuchárka

Dana Hankovská, hlavná kuchárka

 

Výbor ZR:

Monika Marcinčová, predsedníčka

Jana Rybárová, podpredsedníčka

Marta Marcinčová, pokladníčka

Do Rady školy za rodičov boli zvolené Jana Porubská a Monika Marcinčová.

Rada školy:

Ing. Jana Rybárová, predsedníčka RŠ, zástupca zriadovateľa

Mgr. Katarína Foltová, pedagogický zamestnanec MŠ

Mgr. Miroslava Stachurová, pedagogický zamestnanec ZŠ

Beáta Ždiľová, nepedagogický zamestnanec 

Monika Marcinčová, zástupca rodičov ZŠ

Jana Porubská, zástupca rodičov ZŠ

Jana Rybárová, zástupca rodičov MŠ

 

 

 Vyučovanie

Organizácia vyučovania a hygienických prestávok:

Hodiny Prestávky
1. hodina 7:45 - 8:30 1. 8:30 - 8:40
2. hodina 8:40 - 9:25 2. 9:25 - 9:40
3. hodina 9:40 - 10:25 3. 10:25 - 10:35
4. hodina 10:35 - 11:20 4. 11:20 - 11:40
5. hodina 11:40 - 12:15 5. 12:45 - 13:30

 

Prázdniny
Jesenné prázdniny: 30.10.2023 - 31.10.2023 Školské vyučovanie sa začne 2.11.2023
Vianočné prázdniny: 23.12.2023 - 07.01.2024 Školské vyučovanie sa začne 8.1.2024
Jarné prázdniny: 26.02.2024 - 01.03.2024 Školské vyučovanie sa začne 4.3.2024
Veľkonočné prázdniny: 28.03.2024 - 02.04.2024 Školské vyučovanie sa začne 3.4.2024
Letné prázdniny: 01.07.2024 - 30.08.2024 Školské vyučovanie sa začne 2.9.2024