DHZ Richvald

 

Dobrovoľný hasičský zbor Richvald má v súčasnosti 47 členov:

Banas Vladimír, Richvald 205 - mladší zbormajster
Frohlich Dávid, ... 148
Frohlich Lukáš, 148 - hasič
German Martin, 117 - hasič
Germanová-Sobeková Andrea, 148
Gluvňová Simona, 148
Hankovská Daniela, 181
Hankovská Simona, 15
Hankovský Erik, 15 - hasič
Hankovský Martin, 18 - hasič
Hankovský Stanislav, 30
Choma Matúš, 100
Kasarda Martin, 148 - hasič
Kuba Dávid, 210
Litavec Marek, 66 - hasič
Marcinčová Andrea, 223
Nováková Veronika, 237
Paľuv Martin
Paľuvová Michaela, 61
Pavel Marek, 124
Petrič Emil, 44 - hasič
Porubská Zuzana, 222
Rybár Andrej, 34 - nadzbormajster
Rybár Ján, 44 - hasič
Sabol Daniel, 15
Sabol Dušan, 200 - hasič
Sabol Ján, 83 - hasič
Sabol Marek, 84 - hasič
Sabol Milan, 15 - hasič
Sabol Samuel, 15
Sobek Andrej, 72 - hasič
Sobek Dušan, 225
Sobek Jakub, 154
Sobek Miroslav, 130
Sobek Radoslav, 130 - hasič
Sobek Rastislav, 132 - hasič
Sobek Vladimír, 236
Svoboda Ján, 93 - hasič
Šellong Andrej, 193 - hasič
Šellong Stanislav, 193
Tej Martin, 206 - hasič
Tejová Anna, 206
Vajda Miloš, 192 - hasič
Vajda Paťo, 105
Ždiľa Patrik, 251
Ždiľová Denisa, 216

 

DHZ Richvald patrí do Bardejovského okrsku dobrovoľných hasičských zborov. Spolu s Richvaldom tam patria ešte DHZ Bardejov, Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Bardejovská Zábava, Dlhá Lúka, Hervartov, Kľušov, Mihaľov, Mokroluh, Šiba a Zlaté.

 

Ocenenia

2010

Obvodová súťaž DHZ
1. miesto - dorastenci
1. miesto - dorastenky

Okresná súťaž
2. miesto - dorastenky

Súťaž mladých hasičov PLAMEŇ
13. miesto (zo 40)

2009

Obvodová súťaž DHZ
2. miesto - dorastenci

2008

Obvodová súťaž DHZ
2. miesto - muži

2007

Obvodné kolo DHZ
1. miesto - muži

2005

Okresné kolo previerky pripravenosti DHZ
2. miesto - dorastenci

2004

Súťaž hasičských družstiev - Šarišský pohár
2. miesto - ženy
3. miesto - dorastenci

Okresné kolo previerky pripravenosti DHZ
1. miesto - ženy
2. miesto - muži
1. miesto - dorastenci

Hasičská liga
3. miesto - muži

2003

1. ročník okresnej hasičskej ligy
5. miesto - muži
3. miesto - ženy

2002

Okresné kolo previerky pripravenosti DHZ
2. miesto - ženy