Plán akcií v obci Richvald na rok 2015

DHZ výročná schôdza - 2.1.2015

Stolnotenisový turnaj - 3.1.2015

Sánkovačka - 6.1.2015

Slávnostné otvorenie denného stacionáru - 16.1.2015

Ekumenické služby Božie - 18.1.2015

Koncert detského spevokolu Ďatelinky z Dudiniec - 24.1.2015

Uvítanie detí do života obce - 25.1.2015

Detský karneval - 6.2.2015 

Referendum v ZŠ s MŠ Richvald - 7.2.2015

Filmový festival dokumentárnych filmov Jeden Svet - 7.-8.2.2015

Zabíjačkévé hody - 14.2.2015

MOJDS - Výročná schôdza - 21.2.2015

Urbárska spoločnosť, p.s. Richvald - Výročná schôdza - 1.3.2015

Večer rodiny - 8.3.2015

Veľkonočné tvorivé dielne - pedig - 15.3.2015

Verejné zhromaždenie mládeže - 20.3.2015

1. Richvaldská burza - Teho, co še nám už nepridá... 21.3.2015

Filmový festival Expedičná kamera - 21.3.2015

Jarné upratovanie - 1 veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad, 1 veľkokapacitný kontajner na objemový odpad z domácnosti - 21.3.2015

Veľkonočné tvorivé dielne - 22.3.2015

Verejné zhromaždenie obce - 27.3.2015

Veľkonočná zábava - 5.4.2015

Deň Zeme - spoločná opekačka - 18.4.2015

Majáles - retro párty - 1.5.2015

Deň matiek - 10.5.2015

Výlet na Pieniny + exkurzia - 16.5.2015

Deň detí - 1.6.2015

Pohárová hasičská súťaž o pohár starostky obce Richvald - 20.6.2015

Deň otcov - futbalový zápas - 21.6.2015

Richvaldský kotlík - júl- august

Tour de Richvald - júl- august

Deň obce Richvald - 660. výročie obce Richvald - august

Šarkaniáda - september

Poľovnícky deň

Posedenie s dôchodcami - október

Filmový festival Snow Film Fest - november

Mikuláš - december

Predvianočné vorivé dielne - december

Vianočné posedenie - december

Obecný ples - december

Silvestrovské posedenie s ohňostrojom - 31.12.2015