Up

2021

Výpočet k Prílohe č. 1 k VZN 1/2022
Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Richvald
Výzva na výrub/okliesnenie stromov v ochrannom pásme VN/VVN
Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Richvald
Kronika obce Richvald - 2020
Kronika obce Richvald - 2019
Návrh VZN odpady 2021
Návrh VZN MD a poplatky 2021
Výsledky HORAL Richvald 2021
Mimoriadne núdzové opatrenia - africký mor ošípaných
Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Prijímanie detí do MŠ - info
Informačná kancelária pre obete trestných činov Prešov
Pomoc obetiam trestných činov 2
Pomoc obetiam trestných činov 1
Preventívna protipožiarna prehliadka v 16 b.j.
Oznámenie o vakcinácii líšok proti besnote
Zverejnenie výzvy - sprievodný list
Ochrana včelstiev pri používaní pesticídov (informácie pre neprofesionálnych používateľov)
Oznam o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu 2020
Návrh VZN 1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Richvald
KOSIT - príručka o kompostovaní
 
 
Powered by Phoca Download