Up

2016

Záverečný účet obce za rok 2015
Urbanistický návrh Šoltýsova hora - vizualizácia
IBV - verejná vyhláška
Správa o hodnotení - informácia
Výročná správa obce Richvald za konsolidovaný celok za rok 2015
Správa audítora štatutárnemu orgánu obce Richvald
Kronika obce Richvald - 2015
Výzva pre občanov - vlastníkov a užívateľov pozemkov v ochranných pásmach ciest
Prihláška na denný tábor
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Patrik Čech
Odstávka elektrickej energie 11.5.2016
Likvidácia osieho hniezda alebo sršňov
Informácia PSK - zverejnená správa
Stanovy združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Richvald, lokalita „ Šoltýsova hora“
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Richvald
Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020
 
 
Powered by Phoca Download