Up

Nezaradené dokumenty

Zápisnica o prijatí podania - protispoločenská činnosť
Zápisnica z preverovania - protispoločenská činnosť
Evidenčný list o prijatom oznámení - protispoločenská činnosť
Žiadosť o nájom obecného bytu
Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
 
 
Powered by Phoca Download