Up

OZ 2014

Návrh VZN o daniach z nehnuteľností
Návrh VZN o daniach za odpady
Návrh VZN o ostatných daniach
Návrh rozpočtu na rok 2015
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 17.10.2014
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8.9.2014
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
Protokol o výsledku kontroly účtovných dokladov Obecného úradu v Richvalde
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolórana 1. polrok 2014
Dôvodová správa ku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Richvald za rok 2013
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20.2.2014
 
 
Powered by Phoca Download