Postup pri vybavovaní pohrebu svojich blízkych

 1. Pri úmrtí občana doma, je potrebné zavolať lekára/ linku 112, aby urobil obhliadku mŕtveho a vyhotovil lekársku správu o príčine smrti.

 2. Na základe lekárskej správy Vám na Obvodnom úrade v Bardejove na matrike/ Dlhý rad 16 vystavia úmrtný list. Nesmiete zabudnúť doniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca, rodný a sobášny list. V prípade, že zosnulý zomrel v nemocnici, musíte zájsť so všetkými spomínanými dokladmi na matriku príslušného Obvodného úradu Bardejov.

 3. Vyhľadáte správcu cintorína v našej obci – pracovníkov obecného úradu - ktorí určia miesto hrobu, odovzdajú kľúče od domu smútku. Dohodnete, alebo im oznámite dátum a čas pohrebu. Vzhľadom na to, že obec nemá pohrebnú službu, vykopanie hrobu si pozostalí zabezpečia na obecnom úrade.

 4. Potom by ste mali zavolať pohrebnú službu, aby ste mohli vybrať rakvu, lebo ak nie je nariadená pitva, odvezie sa zosnulý už v rakve. Takisto pripravte pre zosnulého oblečenie, v ktorom bude pochovaný. Ak treba vykonať pitvu, odvezie sa zosnulý na patológiu.

 5. Zosnulý musí zostať na mieste úmrtia najmenej dve hodiny od chvíle, keď bola konštatovaná smrť, a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od úmrtia. Najneskôr do 8 hodín od úmrtia je potrebné zosnulého odviezť z domu preč.

 6. Ak nastalo úmrtie v nemocnici, skontaktuje vás personál nemocnice. Práve na tomto mieste vám poskytnú všetky informácie o úmrtí aj o mieste, kam bol zosnulý prevezený. Vtedy stačí ísť do pohrebníctva a objednať si príslušné náležitosti k poslednej rozlúčke. Nezabudnite na oblečenie pre zosnulého, jeho občiansky preukaz a list o obhliadke. Pohrebníctvo zabezpečí všetky potrebné náležitosti spojené s matrikou.

 7. V prípade, že váš blízky zomrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu, tak zavolajte aj políciu. O jeho prevoz sa postará polícia, ktorá zavolá aj pohrebnú službu a uhradí náklady s tým spojené. Vy musíte len zabezpečiť služby spojené s poslednou rozlúčkou.

 8. Keď príbuzný zomrel pri dopravnej nehode alebo domove dôchodcov, je postup zhodný s úmrtím v nemocnici. Spravidla sa s vami skontaktuje polícia alebo ošetrujúci personál. Môže sa stať, že budete vyzvaný na identifikáciu. Tá sa robí na patológii. Ostatné súvislosti s pohrebom už vybavíte počas návštevy pohrebníctva.

 9. V tomto čase Obecný úrad Richvald nedisponuje s pohrebným vozidlom, uvádzame adresy pohrebných služieb, na ktoré sa môžete obrátiť:

  1. BAPOS, Prevádzkovanie pohrebnej služby, vrát. prepravy zosnulých

  Pracovná doba: Budova Pohrebníctvo, Námestie SNP (športová hala)
  Pondelok – Piatok     8:00- 16:00
  Tel. č. 054/474 68 16 , 0911 420 122

  Mestský cintorín:  Tel. č. 054/472 30 15
  Po ukončení pracovnej doby, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov  je zabezpečená pohotovosť na tel. č.: 0910 244389

  2. Ing. Želmíra Sekelská Pohrebníctvo
  Fraňa Kráľa 210/9
  085 01 BARDEJOV

  Telefón: +421 (0)54 472 52 27
  Mobil:    + 421 (0)903 633 190 nonstop

  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  3. Pohrebné služby Eden
  Tačevská 1639/38A
  bývalá budova Integra
  085 01 Bardejov

  Telefón: NONSTOP služba 0948 002 831, 0903 526 917
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Matrika a ohlasovňa pobytov sa nachádza v Bardejove, ul. Dlhý rad 16 na 1. poschodí vľavo.

  Matričný obvod Bardejov tvoria obce:

  Bardejov, Andrejová, Beloveža, Brezovka, Hažlín, Hervartov, Hrabovec, Kľušov, Kobyly, Komárov, Lukavica, Mokroluh, Nižná Voľa, Poliakovce, Rešov, Richvald, Rokytov, Šarišské Čierne, Vyšná Voľa, Zlaté.

  Štruktúra referátu matriky a evidencie obyvateľstva

  Matrika:

  PhDr. Magdaléna Zákutná - vedúca

  0543811010

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  PhDr. Monika Kundrová Sopková

  0543811011

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Anna Dunčáková

  0543811011

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


  Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov:

  Viera Gurská

  0543811013

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Alena Sabolová

  0543811012

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Úradné hodiny pre občanov:

  Pondelok: 8,00 - 16,00

  Utorok: 8,00 - 15,30

  Streda: 8,00 - 16,30

  Štvrtok: neúradný deň*

  Piatok: 8,00 - 15,00


  * Vo štvrtok je k dispozícií pracovisko matriky pre hlásenie úmrtí v kancelárií č. 23 do 15,30 hod. 
  * Osvedčovanie podpisu mimo budovy Mestského úradu v Bardejove sa vykonáva vo štvrtok, ktoré je potrebné nahlásiť vopred do stredy v kancelárii č. 22.

  Príspevok na pohreb

  Právne vzťahy pri poskytovaní príspevku na pohreb upravuje zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z.z., zák. č. 601/2003 Z.z.,  nariadenie vlády  SR č. 438/2004 Z.z. , č. 393/2007 Z.z.

  Oprávnená osoba:  plnoletá fyzická osoba

  Podmienky nároku:

   a) zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou

  b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR

  c) trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území  SR alebo prechodný pobyt (u cudzincov)  zomretého v čase smrti na území v SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR

  Výška príspevku
  - 79,67 €

  príspevok na pohreb sa uplatňuje na úrade práce podľa trvalého pobytu zomretého
  žiadosť o príspevok na pohreb vydá príslušná matrika podľa miesta úmrtia
  výška jednorazového príspevku na pohreb  nie je závislá od nákladov spojených so zabezpečením pohrebu
  - nárok zaniká
   uplynutím jedného roka od pohrebu zomretého

  Úmrtie príbuzného

  - pri úmrtí manžela alebo dieťaťa - dva dni plateného voľna plus jeden deň na účasť na pohrebe.
  - pri úmrtí rodiča a súrodenca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela jeho súrodenca, prarodiča alebo pravnuka, alebo prarodiča jeho manžela >- jeden deň na účasť na pohrebe (plus jeden deň, ak obstaráva pohreb).
  - zamestnanec má nárok na jeden deň plateného voľna aj vtedy, ak ide o účasť na pohrebe osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale v čase úmrtia s ním žila v spoločnej domácnosti (plus jeden deň, ak obstaráva pohreb).