Up

2015

Kniha dodávateľských faktúr 12/2015
Vyhlásenie rodiča k dotáciám na stravu a školské pomôcky
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku č. 16/2015/§54 - ŠnZ/BJ/ŠR
Kniha dodávateľských faktúr 11/2015
Dohoda č.82 §51 2015 - absolventská prax
Dohoda č.75 §51 2015 - absolventská prax
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti č.154 §52a 2015 ŠR
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti č.134 §52a 2015 ŠR
Kniha dodávateľských faktúr 10/2015
Pokladňa 02/2015, strana 1/2
Kniha dodávateľských faktúr 09/2015
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Kniha dodávateľských faktúr 08/2015
Pokladňa 07/2015, strana 2
Pokladňa 07/2015, strana 1
Kniha dodávateľských faktúr 07/2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17/§52a/2015/ŠR
Dohoda č. 97/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti
Kniha dodávateľských faktúr a pokladňa 06/2015
Dohoda č. 83/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí
Zmluva o dielo - vypracovanie projektu
Kniha dodávateľských faktúr 04/2015
Dohoda č. 60/2015/§54-VZ/BJ - Podpora zamestnávania UoZ
Kniha dodávateľských faktúr 03/2015
Dohoda č. 38 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 15/2015/§54-VZ/BJ - Podpora zamestnávania UoZ
Úverová zmluva č. 235424-2015
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.235424-2015
Dodatok - Slovak Telekom
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Kniha dodávateľských faktúr 02/2015
Pokladňa 02/2015 strana 2/2
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
 
 
Powered by Phoca Download