Up

2016

Rámcová zmluva o dielo č. 020216 - chodník
Kniha dodávateľských faktúr 12/2016
Kniha dodávateľských faktúr 11/2016
Kniha dodávateľských faktúr 10/2016
Kniha dodávateľských faktúr 9/2016
Kniha dodávateľských faktúr 8/2016
Kúpna zmluva - Slovenský vodohospodársky podnik
Kniha dodávateľských faktúr 7/2016
Zmluva č. 265/2016/ORHC, PSK, šport
Zmluva č. 568/2016/ODDRC, PSK, kultúra
Záložná zmluva č. 0019-PRB2014-Z
Kniha dodávateľských faktúr 6/2016
Dohoda č. 82/§52a/2016/ŠR/BJ - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Kniha dodávateľských faktúr 5/2016
Zmluva o dielo č. 04/2016 - Rekonštrukcia MŠ-rozšírenie kapacít
Zmluva o dielo č. 03/2016 - Rekonštrukcia kotolne pre OU Richvald
Kniha dodávateľských faktúr 4/2016
Dohoda č. 22/2016/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu
Dohoda č. 14/§52/2016/NP PZ VAOTP - menšie obecné služby
Kniha dodávateľských faktúr 3/2016
Kniha dodávateľských faktúr 2/2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 12/§52a/2016/ŠR/BJ
Zmluva o poskytovaní služieb - Mediinvest
Kniha dodávateľských faktúr 1/2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 1/§54a/2016/ŠR/BJ
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku č. 4/2016/§54 - ŠnZ/BJ
 
 
Powered by Phoca Download