Up

2019

Kniha dodávateľských faktúr 12/2019
Zmluva o dielo č. 05/2019-chodník č.2
Kúpna zmluva Šellong - Obec Richvald
Kniha dodávateľských faktúr 11/2019
Zámenná zmluva Richtex s.r.o.
Kúpna zmluva Matúš Maník
Kniha dodávateľských faktúr 10/2019
Kniha dodávateľských faktúr 09/2019
Kniha dodávateľských faktúr 08/2019
Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Richvald
Zmluva č. 958/2019/ORR - poskytnutie dotácie PSK
Kniha dodávateľských faktúr 6,7/2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 1/21019 - Multifunkčné ihrisko
Zmluva s PSK - poskytnutie dotácie
Kniha dodávateľských faktúr 05/2019
Kniha dodávateľských faktúr 03,04/2019
Zmluva o dielo 2/2019 - Outdoorové ihrisko
Zmluva č. 39 321 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Zmluva o dielo 1/2019 - Multifunkčné ihrisko
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Kniha dodávateľských faktúr 02/2019
Zmluva - mimoškolská vzdelávacia činnosť
Kniha dodávateľských faktúr 01/2019
 
 
Powered by Phoca Download