Up

2020

Kniha dodávateľských faktúr 12/2020
Dohoda č. 20_34_012_132 o pomoci v hmotnej núdzi § 12
Dohoda č. 20_34_010_31 o pomoci v hmotnej núdzi § 10
Zmluva č. 012021 o poskytovaní stravy - denný stacionár
Zmluva o dielo - Olejár architekti
Kniha dodávateľských faktúr 10/2020
Kniha dodávateľských faktúr 09/2020
Kniha dodávateľských faktúr 08/2020
Kniha dodávateľských faktúr 07/2020
Kniha dodávateľských faktúr 06/2020
Kniha dodávateľských faktúr 05/2020
Kniha dodávateľských faktúr 03,04/2020
Mandátna zmluva - verejné obstarávanie
Kniha dodávateľských faktúr 02/2020
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškoslskú vzdelávaciu činnosť
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - rozšírenei kapacity MŠ
Kniha dodávateľských faktúr 01/2020
Mandátna zmluva uzatvorená podľa §566 a nas. Obchodného zákonníka
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Zmluva o poskytovaní stravy, S.O.S. n.o.
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rozpočtový rok 2020
 
 
Powered by Phoca Download