Up

2023

Kniha dodávateľských faktúr 12/2023 - obec
Kniha dodávateľských faktúr 11/2023 - obec
Kniha dodávateľských faktúr 10/2023 - obec
Kniha dodávateľských faktúr 09/2023 - obec
Kniha dodávateľských faktúr 08/2023 - obec
Kniha dodávateľských faktúr 07/2023 - obec
ZMLUVA_920-2023-OPR o poskytnutí dotáce
Zmluva č.4/2023 o poskytovaní audítorských služieb
Kniha dodávateľských faktúr 06/2023 - obec
Kniha dodávateľských faktúr 05/2023 - obec
Kniha dodávateľských faktúr 04/2023 - obec
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú zájmovú činnosť detí na obdobie január-jún 2023
Dohoda s UPSVaR Bardejov č.23 34 054 403
Zmluva č.012023 - o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorenej v zmysle zákona č.4482008 Z.Z.
Kniha dodávateľských faktúr 03/2023 - obec
Kúpna zmluva - pozemky pod chodníkom
Kniha dodávateľských faktúr 02/2023 - obec
Dodatok č. 4 k zmluve IROP-Z-302021V801-221-35 Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít.pdf
Návrh dodatku č.2 k VZN č.82013 o výpočte nájomného za byty.pdf
Kniha dodávateľských faktúr 01/2023 - obec
 
 
Powered by Phoca Download