Up

VZN 2021

VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 3/2021 o miestnych daniach
VZN č. 4/2021 o dani z nehnuteľností
VZN č. 5/2021 o určení miesta a času zápisu detí 1. ročníka
 
 
Powered by Phoca Download