Up

VZN 2023

VZN č. 2/2023 o chove zvierat
Dodatok č. 1 k VZN č. 6_2022
VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku ZŠ s MŠ
 
 
Powered by Phoca Download